ข้อมูลข่าวสารราชการกองบินตำรวจตาม มาตรา 9 (1)

 
  ข้อมูลข่าวสารทางราชการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศกองบินตำรวจ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป พร้อมอุปกรณ์ ( วิทยุ VHF/FM /ไฟวับวาบ) จำนวน 10 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )(6 ธ.ค.60)

 

 

 

 


มีจำนวนทั้งหมด 17 รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

    กองบินตำรวจ 701 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2509-1520 , 0-2510-4381 E-mail : [email protected]