วันที่ประกาศข่าว 13 พฤศจิกายน 2562
   
เรื่อง :
บ.ตร.ร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาในวันที่ 28 ก.ค.62
รายละเอียดข่าวสาร :

 
 
วันที่ประกาศข่าว 8 พฤศจิกายน 2562
   
เรื่อง :
ทำบุญวันคล้ายวันสวรรณคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันที่ 18 ก.ค.62
รายละเอียดข่าวสาร :

 
 
วันที่ประกาศข่าว 13 พฤศจิกายน 2562
   
เรื่อง :
สถาบันเวชศาสตร์กองทัพอากาศเยี่ยมชมการใช้อุปกรณ์่ช่วยชีวิตและกู้ภัย
รายละเอียดข่าวสาร :

 
 
วันที่ประกาศข่าว 23 เมษายน. 2562
   
เรื่อง :
ตรวจวินัยข้าราชการตำรวจสังกัดกองบินตำรวจ 22 เม.ย.62
รายละเอียดข่าวสาร :

 
 
วันที่ประกาศข่าว 23 เมษายน. 2562
   
เรื่อง :
กองบินตำรวจจัดเตรียม ฮอลิคอปเตอร์ เตรียมความพร้อมในพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
รายละเอียดข่าวสาร :

 
 
วันที่ประกาศข่าว 28 มีนาคม 2562
   
เรื่อง :
กิจกรรมจิตอาสา วันที่ 4 มี.ค.62
รายละเอียดข่าวสาร :

 
 
วันที่ประกาศข่าว 28 มีนาคม 2562
   
เรื่อง :
พิธีทำบุญอาคารใหม่กองบินตำรวจ
รายละเอียดข่าวสาร :

 
 
วันที่ประกาศข่าว 17 มกราคม 2562
   
เรื่อง :
การปฏิบัติภารกิจ ของบ.ตร.ช่วยเหลือ ประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุ “ปาบึก”
รายละเอียดข่าวสาร :

 
 
วันที่ประกาศข่าว 23 สิงหาคม 2561
   
เรื่อง :
บ.ตร.รับการตรวจราชการของ จต.
รายละเอียดข่าวสาร :

 
 
วันที่ประกาศข่าว 29 มิถุนายน 2561
   
เรื่อง :
ช่วยเหลือ นักกีฬาติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
รายละเอียดข่าวสาร :

 
จำนวนข่าวสารทั้งหมด : 96 หัวข้อ รวม : 10 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

    กองบินตำรวจ 701 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2509-1520 , 0-2510-4381 E-mail : [email protected]