ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์กองบินตำรวจ พบปัญหาการใช้งาน ติดต่อ 02-509-1520 (งานสื่อสาร)

 

 

 

 

 
วันที่ประกาศข่าว 1 ตุลาคม 2558
  หัวข้อที่ : 00143
   
  เรื่อง : งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558
   
  รายละเอียดข่าวสาร :
 

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 กองบินตำรวจได้จัดให้มีพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2558 และผู้เข้าร่วมโครงการสับเปลี่ยนกำลังพล ประจำปี 2558 รวม 10 ราย ซึ่งรวมถึง พล.ต.ต.พรวิสุทธิ์  งามปัญญา ผบก.บ.ตร. และ พล.ต.ต.วีระชัย  ชุ่มเทศสร นักบิน (สบ 6 ) บ.ตร.ที่เกษียณอายุราชการในวาระนี้  

 

รูปภาพประกอบข่าวสาร


 

พล.ต.ต.กำพล  กุศลสถาพร

 

 

 

 
         
   
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ ตร.     123 กองบัญชาการศึกษา
Cop Thailand     123 สำนักงานทะเบียนพล
วินัยตำรวจ     123 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
Chech E-mail Police     123 กองสารนิเทศ ตร.
    123 กองทุนบำเหน็จบำนาญ
   
       
     

    กองบินตำรวจ 701 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2509-1520 , 0-2510-4381 E-mail : [email protected]