รายละเอียดข้อมูลอากาศยาน

 
 
  ลำดับที่ : 00014
  อากาศยาน แบบ/รุ่น : EURO COPTER Model AS-365N3+
 
   
 
 
 
 

รูปอากาศยาน

 
   
 
   
 
   
 

ปิดหน้านี้