รายละเอียดข้อมูลอากาศยาน

 
 
  ลำดับที่ : 00016
  อากาศยาน แบบ/รุ่น : BELL Model 429
 
   
 
 
 
 

รูปอากาศยาน

 
   
 
   
 
   
 

ปิดหน้านี้