รายละเอียดข้อมูลอากาศยาน

 
 
  ลำดับที่ : 00017
  อากาศยาน แบบ/รุ่น : AirBus Helicopter H-175
 
   
 
 
 
 

รูปอากาศยาน

 
   
 
   
 
   
 

ปิดหน้านี้