ผู้บังคับการกองบินตำรวจ

พลตำรวจตรี สุทธิพงษ์ เพชรรักษ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

NEWS

กองบินตำรวจ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

อ่านรายละเอียด...

กิจกรรมตำรวจ

Police Activity

” กองบินตำรวจจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566 ” เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ม.ค.2566 โดย พล.ต.ต.สุทธิพงษ์ เพชรรักษ์ ผู้บังคับการกองบินตำรวจ พล.ต.ต.สุนทร พิศปั้น นักบิน สบ 6 กองบินตำรวจ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวและครอบครัว ร่วมกันทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง

พล.ต.ต.สุทธิพงษ์ เพชรรักษ์ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด และครอบครัว ร่วมสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ สโมสร บ.ตร. เวลา 16.00 ของทุกวัน

เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2565 กองบินตำรวจจัดงานเนื่องใน วันคล้ายวันสถาปนากองบินตำรวจ ครบรอบ 53 ปี ประจำปี 2565 โดย พล.ต.ต.สุทธิพงษ์ เพชรรักษ์ ผู้บังคับการกองบินตำรวจ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด และ ตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมงาน ในวันดังกล่าว

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.ณรงค์ เอี่ยมสม รอง ผู้บังคับการกองบินตำรวจ พร้อมข้าราชการตำรวจ ลูกจ้าง และครอบครัว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ณ อาคารที่ทำการกองบินตำรวจ

ประกาศ

จัดซื้อจัดจ้าง

Procurement

ประกาศกองบินตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 52 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างเรือนแถวสัญญาบัตร (๑๐ คูหา) ระดับสารวัตรประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างเรือนแถวสัญญาบัตร (๑๐ คูหา) ระดับสารวัตร

ประกาศกองบินตำรวจ

ประกาศกองบินตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการตำรวจให้เข้ารับการตรวจสมรรถภาพร่างกายและจิตวิทยาการบิน ในการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรีเฮลิคอปเตอร์ เพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง นักบิน (สบ ๑) กลุ่มงานการบิน กองบินตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศกองบินตำรวจ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรีเฮลิคอปเตอร์ เพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง นักบิน (สบ ๑) กลุ่มงานการบิน กองบินตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก และผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง ในการรับสมัครและคัดเลือก บุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ สังกัด กองบินตำรวจ พ.ศ.๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และให้เข้ารับการตรวจร่างกาย ทดสอบสุขภาพจิตและตรวจสอบประวัติทางคดี ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ สังกัด กองบินตำรวจ พ.ศ.๒๕๖๕