ข้อมูลการหาพิกัดตำแหน่ง GIS สำหรับการบิน

พิกัดตำแหน่งปัจจุบันของท่าน (รัศมี 10 NM)

Takeoff/(A): DDM
Landing/SEARCH/(B): DDM
Bearing:
Degrees.
Distance
Nm.
Time: Hours:Minutes