ความหมายของตราสัญลักษณ์

cropped-master_650820003.png

เครื่องหมายรูปอาร์มประดับเครื่องแบบ

                         คำสั่งกรมตำรวจ ที่ 1525/2536 เรื่อง ให้ใช้และงดใช้เครื่องหมายรูปอาร์มประดับเครื่องแบบตำรวจ ในปี พ.ศ.2536 ให้ข้าราชการตำรวจกองบินตำรวจ มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายรูปอาร์มประกอบเครื่องแบบตำรวจ โดยให้ใช้เครื่องหมายอาร์มติดที่ต้นแขนเสื้อข้างขวา มีรายละเอียดดังนี้

                         ลักษณะเครื่องหมายรูปอาร์มทำด้วยผ้าหรือสักหลาดปักด้วยไหมสีดำยกขอบขลิบด้วยไหมสีเลือดหมู ขนาด 0.5 เซนติเมตร อาร์มมีขนาดกว้าง 8.00 เซนติเมตร และยาว 9.00 เซนติเมตร ภายในรูปอาร์มตรงกลางเป็นรูปปีกปักด้วยไหมสีเหลือง ขนาดกว้าง 2.7 เซนติเมตร สูง 6.00 เซนติเมตร ระหว่างรอยต่อปีกทั้งสองข้าง มีรูปธงชาติปักด้วยไหมตามสีของธงชาติ ในลักษณะเฉียงบรรจุอยู่ในกรอบอาร์มของสีเหลือง เหนือปีกมีเครื่องหมายโล่เขน ปักด้วยไหมสีขาวและสีเลือดหมูตามลักษณะโล่เขน เหนือเครื่องหมายโล่เขน มีอักษรคำว่า กองบินตำรวจ ปักด้วยไหมสีขาว

                         ความหมายของเครื่องหมายประจำกองบินตำรวจ (Patch of Police Aviation Division) หมายถึงเป็นหน่วยงานที่สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่สามารถสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจทางอากาศภายในราชอาณาจักรไทยให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานราชการอื่นๆ ตามที่ร้องขอ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนแห่งราชอาณาจักรไทย โดยไม่หวังผลตอบแทน ภายใต้สถานการณ์ปกติ วิกฤติ และฉุกเฉิน เปรียบได้ดั่งอัศวินขี่ม้าขาวมาช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกันตามคำขวัญของกองบินตำรวจ ที่ยึดถือปฏิบัติกันมาช้านานที่ว่า “จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา” ครบรอบการสถาปนากองบินตำรวจ ปีที่ 50