ผู้บังคับการกองบินตำรวจ

พลตำรวจตรี สุทธิพงษ์ เพชรรักษ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

NEWS

กิจกรรมตำรวจ

Police Activity

เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2565 กองบินตำรวจจัดงานเนื่องใน วันคล้ายวันสถาปนากองบินตำรวจ ครบรอบ 53 ปี ประจำปี 2565 โดย พล.ต.ต.สุทธิพงษ์ เพชรรักษ์ ผู้บังคับการกองบินตำรวจ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด และ ตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมงาน ในวันดังกล่าว

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.ณรงค์ เอี่ยมสม รอง ผู้บังคับการกองบินตำรวจ พร้อมข้าราชการตำรวจ ลูกจ้าง และครอบครัว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ณ อาคารที่ทำการกองบินตำรวจ

ประกาศ

จัดซื้อจัดจ้าง

Procurement

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บอากาศยานลานจอดอากาศยานและทางขับ พร้อมส่วนประกอบ กองบินตำรวจ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิคส์ (e-bidding)

คำรับรองปฏิบัติราชการ และการดำเนินการตามตัวชี้วัด

ประกาศกองบินตำรวจ

ประกาศกองบินตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกในการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรีเฮลิคอปเตอร์ เพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง นักบิน (สบ ๑) กลุ่มงานการบิน กองบินตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประกาศกองบินตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในการรับสมัครและคัดเลือก ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรีเฮลิคอปเตอร์ เพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง นักบิน (สบ ๑)กลุ่มงานการบิน กองบินตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศกองบินตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรีเซลิคอปเตอร์ เพื่อแต่งตั้งดำร ตำแหน่ง นักบิน (สบ ๑) กลุ่มงานการบิน กองบินตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2565