ผู้บังคับการกองบินตำรวจ

พลตำรวจตรี สุทธิพงษ์ เพชรรักษ์

กิจกรรมตำรวจ

Police Activity

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 พลตำรวจตรี สุทธิพงษ์ เพชรรักษ์ ผู้บังคับการกองบินตำรวจ ได้มอบประกาศนียบัตร ให้แก่ ว่าที่ร้อยตำรวจโท ณัฐ มั่นยิ่ง นักบิน (สบ 1) กลุ่มงานการบิน กองบินตำรวจ และ สิบตำรวจตรีหญิง นุสบา อรุณโรจน์ ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายสนับสนุน กองบินตำรวจ ซึ่งได้รับการคัดเลือกตามโครงการตำรวจดีเด่น ครั้งที่ 1/2567 ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ถึง มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม 4 กองบินตำรวจ

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 กองบินตำรวจ ได้ประสานความร่วมมือกับ สำนักงานเขตบางเขน จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล (4 พฤษภาคม 2567) และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ (28 กรกฎาคม 2567) ณ บริเวณทางเท้าปากซอยเทพรักษ์ 40 (คลองลำผักชี) ถนนเทพรักษ์ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 พระปลัดพรชัย พชรวาที รองเลขานุการฝ่ายพิธีการ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต บรรยายธรรมให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบินตำรวจ ตามโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการตำรวจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 โดยจะจัดขึ้นทุกวันพุธที่ 4 ของเดือน เวลา 14.00-16.00 น. ณ อาคารสโมสรกองบินตำรวจ

ภารกิจ

กองบินตำรวจ

ประกาศกองบินตำรวจ

ประกาศ กองบินตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการตำรวจผู้มีสิทธิให้เข้ารับการตรวจสมรรถภาพร่างกายและจิตวิทยาการบิน ในการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรีเฮลิคอปเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศกองบินตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และผู้ได้รับการคัดเลือกสำรอง ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจสังกัด กองบินตำรวจ พ.ศ.2566

ประกาศ กองบินตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และให้เข้ารับการตรวจร่างกาย และตรวจสอบประวัติทางคดี ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลผู้มีวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ สังกัด กองบินตำรวจ พ.ศ.2566

ประกาศ กองบินตำรวจ เรื่อง ประกาศวันสอบสัมภาษณ์ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ สังกัด กองบินตำรวจ พ.ศ.2566

ประกาศ

จัดซื้อจัดจ้าง

Procurement

คำรับรองปฏิบัติราชการ และการดำเนินการตามตัวชี้วัด

Loading

(Counting Start: 13/04/2024)