กองบินตำรวจ

Police Aviation Division

ข่าวประชาสัมพันธ์

NEWS

ร่วมรับฟังทำความเข้าใจ ในสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับใหม่ ไปพร้อมกัน กรุงเทพมหานคร รับฟังได้ทางสถานีวิทยุ สวพ.91 FM 91.0 MHz ต่างจังหวัด รับฟังทางสถานีวิทยุในเครือข่าย ตร. 44 สถานี ทั่วประเทศ ศูนย์ผลิตรายการและข่าว กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Police Radio (Thailand)

อ่านรายละเอียด...
ผู้บังคับการกองบินตำรวจ

พลตำรวจตรี สุทธิพงษ์ เพชรรักษ์

กิจกรรมตำรวจ

Police Activity

ประกาศ

จัดซื้อจัดจ้าง

Procurement

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บอากาศยานลานจอดอากาศยานและทางขับ พร้อมส่วนประกอบ กองบินตำรวจ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิคส์ (e-bidding)

คำรับรองปฏิบัติราชการ และการดำเนินการตามตัวชี้วัด

ประกาศกองบินตำรวจ

ประกาศกองบินตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกในการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรีเฮลิคอปเตอร์ เพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง นักบิน (สบ ๑) กลุ่มงานการบิน กองบินตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประกาศกองบินตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในการรับสมัครและคัดเลือก ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรีเฮลิคอปเตอร์ เพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง นักบิน (สบ ๑)กลุ่มงานการบิน กองบินตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศกองบินตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรีเซลิคอปเตอร์ เพื่อแต่งตั้งดำร ตำแหน่ง นักบิน (สบ ๑) กลุ่มงานการบิน กองบินตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2565