ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการตำรวจและลูกจ้าง กองบินตำรวจ