คำสั่งกองบินตำรวจที่ ๒๒๓๙/๒๕๖๔ การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้รองผู้บังคับการกองบินตำรวจ

Loading

2021.12.09 – คำสั่งกองบินตำรวจที่ ๒๒๓๙/๒๕๖๔ การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้รองผู้บังคับการกองบินตำรวจ